Dịch vụ khảo sát


CTTE có đủ năng lực trang thiết bị cùng đội ngũ nhân lực có thể đảm bảo những yêu cầu của công tác khảo sát cho các dự án. Công ty đã hoàn thành các công tác khảo sát theo tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam và quốc tế, được đánh giá cao.

CTTE có thể đảm bảo cung cấp dịch vụ khảo sát đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế cho những bước sau đây của dự án đầu tư xây dựng
:

- Nghiên cứu sơ bộ
Nghiên cứu khả thi
Thiết kế chi tiết
Thiết kế bản vẽ thi công


Trong 3 năm vừa qua, CTTE đã thực hiện công tác khảo sát cho những dự án sau đây:

Khảo sát trên đất liền và trên biển, lập bản đồ cho dự án đầu tư xây dựng cảng chuyên dụng khu công nghiệp Đình Vũ.

Khoan khảo sát cho 2 dự án: Cảng Đình Vũ và Bãi Container Vinalines

 HÌNH ẢNH MỘT VÀI TRANG THIẾT BỊ KHẢO SÁT

 

 DGPS Trimble DSM-232

 
 Bathometer DESO-15
Hoa Mai
Hoa Đào