Dịch vụ tư vấn


Tên công trình, dự án Địa điểm Chủ đầu tư Gói thầu số Thời gian hoàn thành
1. Khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng cụm cảng chuyên dụng Nhà máy điện Duyên Hải. Tỉnh Trà Vinh JANAKUSA GROUP

38/HĐ-TVĐ-P02

45 ngày

2. Dự án đầu tư xây dựng và nạo vét tuyến luồng từ phao số “0” đến cảng Kỳ Hà để tiếp nhận tàu 20.000DWT.

Tỉnh Quảng Nam

Công ty đầu tư phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam

02/2009/HĐ-CTTE

20 ngày

3. Lập dự án và xin phê duyệt cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Dinh Vu làm chủ đầu tư xây dựng 2 cảng tổng hợp tại Cảng quốc tế Hải Phòng dưới hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao)   

Thành phố Hải Phòng

Công ty cổ phần khu công nghiệp Đình Vũ

38/HĐ-DV

8 tháng

4. Tư vấn giám sát dự án xây dựng cụm cảng chuyên dụng thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng Quảng Phúc

Tỉnh Quảng Ngãi

Công ty trách nhiệm hữu hạn Vật liệu xây dựng Việt Nam

27/2008/HĐTV

20 ngày

5. Lập dự án đầu tư xây dựng cảng chuyên dụng cho gói thầu lập dự án đầu tư Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Tỉnh Thái Bình

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

89/2008/TVĐ-CTTE

50 ngày

6. Lập quy hoạch chi tiết cụm cảng chuyên dụng, cảng dịch vụ nội địa của khu công nghiệp Tân Kim.  

Tỉnh Long An

Ban quản lý khai thác khu công nghiệp Đặng Huỳnh

108/HĐKT/CNTK-CTTE

90 ngày

7. Lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cảng chuyên dụng cho gói thầu dự án đầu tư Nhà máy nhiệt điện than Hải Dương

Tỉnh Hải Dương

Jaks Resources Berhad

361/HĐ-VNL-CTTE

60 ngày

8. Lập hồ sơ dự án và thi công cảng chuyên dụng cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1  Tỉnh Thái Bình  Ninh Binh Hydroelectricity JSC.   03/2008/HĐTV-TVDD-P2  55 ngày
9. Lập quy hoạch xây dựng cảng Nhà máy nhiệt điện Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ

Công ty cổ phần Vinapower 73/HĐTV-QHC-TVDD1-P2

15 ngày

10. Lập dự quy hoạch xây dựng cảng nhà máy nhiệt điện tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

Bộ Công Thương

132/HĐTV-QHC-TVDD-P2-CTTE

25 ngày

11. Lập quy hoạch xây dựng Nút giao thông đường thủy Nhà máy nhiệt điện than Hải Dương

Tỉnh Hải Dương

JAKS Group

435/HĐ-VNL2

45 ngày

12. Lập quy hoạch, xin phê duyệt cho quy hoạch chi tiết cho công trình trên cầu cảng tổng hợp, Công ty Xăng dầu Quân đội – Hải Phòng    

Thành phố Hải Phòng

Công ty Xăng dầu Quân đội

03/HĐTV-MIPEC 08

15 ngày

13. Tư vấn & lập nghiên cứu khả thi cho dự án xây dựng cảng chuyên dụng Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu.

Tỉnh Hậu Giang

30 ngày

14.  Lập quy hoạch tổng thể Trung tâm Nhiệt điện An Giang

Tỉnh An Giang

15. Lập nghiên cứu khả thi cho dự án đầu tư xây dựng cảng cho Nhà máy nhiệt điện Nam Du  

Tỉnh Kiên Giang

16. Thẩm tra hạng mục cảng than của dự án Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Tỉnh Bình Thuận

Ban quản lý dự án Vĩnh Tân

90 ngày

17. Lập quy hoạch Trung tâm nhiệt điện Sơn Mỹ

Tỉnh Bình Thuận

Bộ Công Thương

60 ngày

18. Lập báo cáo đầu tư sơ bộ dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3

Tỉnh Trà Vinh

JANAKUSA GROUP

45 ngày

Hoa Mai
Hoa Đào