Lĩnh vực hoạt động


1.  Tư vấn và đào tạo nghiệp vụ quản lý kinh tế thương mại, ngoại ngữ, tin học, quản trị doanh nghiệp, marketing; Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn, nâng cao trình độ và tay nghề cho công nhân, tổ chức thi nâng bậc nghề cho công nhân các nhà máy, xí nghiệp (Chỉ hoạt động khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép);

2.   Sản xuất và mua bán, lắp đặt và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vự phần cứng, phần mềm máy tính;

3.   Thiết kế các công trình cảng, giao thông thủy;

4.   Lập báo cáo đầu tư xây dựng;

5.  Tư vấn lập báo cáo đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp;

6.   Lập quy hoạch các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp (không bao gồm thiết kế quy hoạch);

7.   Dịch vụ tư vấn hàng hải, tư vấn lập hồ sơ công bố mở cảng biển, luồng tàu;

8.   Xuật nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

9.   Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cầu đường, đường ống, hệ thống cấp thoát nước, các công trình điện;

10.  Tư vấn và lập dự án đầu tư xây dựng, lập hồ sơ và tổ chức đầu thầu các công trình, quản lý dự án các công trình xây dựng;

11.  Tư vấn đầu tư, tư vấn đầu thầu (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính);

12.  Đo vẽ địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, địa vật lý, thí nghiệm cơ lý đất đá, cát sỏi, nước ngầm, vật liệu xây dựng;

13.  Tư vấn, lập dự án đầu tư, lập hồ sơ và tổ chức đấu thầu, quản lý dự án các công trình thủy điện và nhiệt điện;

14.  Vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng;

Khi cần thiết, Đại hội cổ đông Công ty quyết định việc chuyển hay mở rộng các ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với Quy định của Pháp Luật.

Công ty được phép hoạt động trong khuôn khổ Pháp Luật và Điều lệ này nhằm đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất cho các cổ đông.
Hoa Mai
Hoa Đào